Author: Rattanawadee Samingchanu

Rattanawadee Samingchanu Articles
พม่า พระมหามัยมุนี

09

Jan
2017
ทัวร์พม่า No. 132 รหัสทัวร์ VB53-PG-MYANMAR03
Posted by: Rattanawadee Samingchanu /405

พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 3 วัน บิน PG     พิเศษสุด เมนูกุ้งแม่น้ำเผา + ชุดเสริมบารมี + บินไปกับบางกอกแอร์เวย์ จุดเด่นของโปรแกรม «       ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน «     ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน «       ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ «     ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ «      ล่องแม่น้ำอิระวดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า «      ตักบาตรพระสงฆ์ […]

เกาหลี หิมะ

09

Jan
2017
ทัวร์เกาหลี No. 131 รหัสทัวร์ V08-XJ-003-SKI-SNOW-SHOCK-PRICE4D
Posted by: Rattanawadee Samingchanu /974

เกาหลี Ski&Snow Shock Price 4วัน 3 คืน (XJ) โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์   กำหนดวันเดินทาง:  มกราคม 60 : 04-07/05-08ม.ค.   15,900.- 28-31(ช่วงวันหยุดตรุษจีน) /29 ม.ค.- 01 ก.พ./30 ม.ค.- 02ก.พ. 18,900.- กำหนดวันเดินทาง:  กุมภาพันธ์ 60 : 01-04/02-05/03-06/04-07/08-11/09-12/15-18/16-19/17-20ก.พ. 18-21/22-25/23-26/24-27/25-28ก.พ. 15,900.- 10-13/11-14ก.พ. (ช่วงวันหยุดวันมาฆบูชา) 18,900.-   โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ โรงแรมที่พัก 1 กรุงเทพ -อินชอน- Pajuoutlet -ซูวอน X X O ã โรงแรม Ritz Suwon Hotel หรือเทียบเท่า […]

พม่า Myanmar

06

Jan
2017
ทัวร์พม่า No. 129 รหัสทัวร์ VB53-SL-MYANMAR04
Posted by: Rattanawadee Samingchanu /329

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน เทพทันใจ พักโรงแรมหรูมีระดับ 4 ดาว สุดคุ้ม เมนูซุปเปอร์ซีฟู๊ด   บินไลอ้อน พักหรูมีระดับ 4 ดาว+พิเศษ เมนู ซุปเปอร์ซีฟู๊ด+เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำเผา จุดเด่นของโปรแกรม «      ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  «      สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา «         สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา  นมัสการพระนอนตาหวาน «      สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต «      ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ  เจดีย์เยเลพญา สิเรียม «      อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด «      เมนูพิเศษ ซุปเปอร์ซีฟู๊ด (กั้ง,กุ้ง,ปู,ปลา,หอย,ซาซิมิกุ้งมังกร)+ พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว […]

ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

06

Jan
2017
ทัวร์ไต้หวัน No. 130 รหัสทัวร์ V03-XW-TPE-SHOCK-PRICE4D
Posted by: Rattanawadee Samingchanu /398

TAIWAN SHOCK PRICE 4D2N เยือนเกาะไต้หวัน เพลิดเพลินไปกับถนนโบราณ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ชมเศียรราชินี ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ณอุทยานเย่หลิว ตื่นตาตื่นใจกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง เดินทาง กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560 ราคาเพียง 13,777บาท พักระดับ 4 ดาว เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT บินเครื่องลำใหญ่ วันที่หนึ่ง       กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 23.30น       นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3แถว 6สายการบิน NOK SCOOTมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน วันที่สอง       สนามบินเถาหยวน – ถนนโบราณ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น– อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – […]

พม่า Shwezigon1

05

Jan
2017
ทัวร์พม่า No. 126 รหัสทัวร์ VB53-8M-MYANMAR10
Posted by: Rattanawadee Samingchanu /162

ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน เจดีย์ชเวสิกอง พระมหามัยมุนี เจดีย์ชเวดากอง   พิเศษสุด ชาบูชิบุฟเฟ่ต์+เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร บินภายใน+ฟรี ชุดเสริมบารมี จุดเด่นของโปรแกรม «         สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง เป็นมหาบูชาสถานสูงสุดของประเทศพม่า «      ขอพร องค์เทพทันใจ หรือ นัตโพโพจี และเทพกระซิบ สักการะพระนอนตาหวาน «      ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน «         ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน «      ชมโชว์หุ่นกระบอกเชิดเมือง พุกาม  และชม วิหารธรรมยางจี วัดอนันดา «      ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของพม่าที่ ตลาดสก๊อต […]

พม่า สะพานไม้อูเป่ง

05

Jan
2017
ทัวร์พม่า No. 127 รหัสทัวร์ V03-8M-GREATEST-MANDALAY4D
Posted by: Rattanawadee Samingchanu /178

THE GREATEST MANDALAY   เที่ยวเมืองมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม ชมอาคารไม้สักทองสลักเสลาด้วยลวดลายที่งามวิจิตร ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ (พระราชวังสุดท้ายของกษัตริย์พม่า)          ชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าพม่าที่ MANDALAY HILLS ชมสะพานอูเบ็ง สะพานที่สร้างด้วยไม้สัก และยาวที่สุดในโลก ชมวัดอานันดา มหาวิหารขนาดใหญ่เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม สักการะเจดีย์ชเวสิกอง และร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 2 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า   พิเศษ!!! ของสมนาคุณ (ถุงผ้ารักษ์โลก / พัด / หมวก) ราคาเริ่มต้นเพียง 15,900 พักระดับ 3 ดาว พักมัณฑะเลย์ 2 คืน//พุกาม 1 คืน เดินทางเดือน มกราคม – มีนาคม 2560 โดยสายการบิน MYANMAR AIRLINE วันแรก     กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-วิหารชเวนันดอร์-ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ 11.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ […]

05

Jan
2017
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ No. 122 รหัสทัวร์ V03-XJ-HEAVEN-SHA5D
Posted by: Rattanawadee Samingchanu /509

HEAVEN OF SHANGHAI 5D3N   สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหานครเซี่ยงไฮ้ จากชั้น118 ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ ล่องเรือทะเลสาบซีหู ไข่มุกแห่งเมืองหังโจว “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์” นมัสการพระใหญ่หลิงซาน พระพุทธรูปปางห้ามญาติสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในจีน นั่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ตื่นตา ตื่นใจกับแสง สี เสียง ช้อปปิ้งจุใจถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย ถนนนานกิง และตลาดเก่าเฉินหวังเมี่ยว เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา-ไก่แดง-ไก่ขอทาน-หมูพันปี-ซี่โครงหมูอูซี วันแรก         กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้ 21.30 น.      พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตูหมายเลข 1 เคาน์เตอร์ 2 สายการบิน AIR ASIA X (XJ) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง […]

จีน

04

Jan
2017
ทัวร์จีน No. 119 รหัสทัวร์ V58-XW-BEIJING4D
Posted by: Rattanawadee Samingchanu /241

ปัง ปัง ปัง ปักกิ่ง 4 วัน 3 คืน     จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้ามกู้กง  ศูนย์ชากายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน โรงงานไข่มุกน้ำจืด ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ กําแพงเมืองจีน (ด่านจียงกวน) ร้านหยก พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ตลาดรัสเซีย Buffet Chekiskan มี Seafood BBQ สุกี้ยากี้ Buffet นานาชาติ พร้อมเครื่องดื่มไม่อั้น เป็ดปักกิ่ง ไวน์แดง , สุกี้มองโกล , อาหารแต้จิ๋ว ที่พัก:  โรงแรมระดับ 4 ดาว (ปักกิ่ง 3 คืน) วันแรก              สนามบินดอนเมือง – เทียนสิน – ปักกิ่ง 10.00 น.                 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น […]

เวียดนาม โบสถ์นอร์ทเธอดาม-1

04

Jan
2017
ทัวร์เวียดนาม No. 118 รหัสทัวร์ VB53-DD-VIETNAM01
Posted by: Rattanawadee Samingchanu /185

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ล่องแม่น้ำไซ่ง่อน 2 วัน   พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ+ชมโชว์พร้อมทานอาหารบนเรือ+Wifi on bus+ชุดซินจ่าว 1 ชุด จุดเด่นของโปรแกรม «     เที่ยวชมเมือง เศรษฐกิจ โฮจิมินห์ซิตี้ «ชมความงาม ของโบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม สไตน์ฝรั่งเศษ «      เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สงคราม «ช้อปปิ้งแบบจุใจ ตลาดเบนถัน «      ชมความงดงาม ของวิหารวัดเทียนหาว «      พิเศษ !! ทานอาหารแบบบุฟเฟ่นานาชาติหลากหลายเมนู «      อิ่มอร่อยกับอาหารค่ำบนเรือแสนโรแมนติกพร้อม ชมโชว์สุดอลังการ «      พิเศษ !! พาทุกท่านชม  กรมไปรษณีย์กลางสไตน์ฝรั่งเศษ «      แถมฟรี!!ชุดซินจ่าวสุดพิเศษ (เสื้อยืดซินจ่าว+กระเป๋าถือซินจ่าว+ขนมปังเวียดนาม)   ถูกและดีเว่อร์!!รวมทุกอย่างเพียง 7,900.- โปรแกรม 2 วัน 1 คืน : เดินทางโดยสายการบินนกแอร์  วันแรก         กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม–กรมไปรษณีย์กลาง-บุฟเฟ่ต์นานาชาติ-อุโมงค์กู่จี–ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนพร้อมชมโชว์ […]

04

Jan
2017
ทัวร์ญี่ปุ่น No. 820 รหัสทัวร์ V03-XJ-TYO-SAKURA-STRONG5D
Posted by: Rattanawadee Samingchanu /291

TOKYO SAKURA STRONG 5D3N   เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ดื่มด่ำบรรยากาศการแช่ออนเซ็นต้นตำรับ ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของ ทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ ชมภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดในโลกจนต้องไปเยือน  ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ ชมซากุระ ณ สวนอูเอโนะ สวนสวยกลางกรุงที่เบ่งบานต้อนรับทุกท่าน   พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น ราคาเริ่มต้นเพียง 29,900 บาท พักระดับ 3 ดาว พักออนเซ็น 1 คืน//นาริตะ 2 คืน เดินทางเดือน มีนาคม-เมษายน 2560 เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X เครื่องลำใหญ่ 337 ที่นั่ง วันแรก         กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง   20.30 น.      […]