รหัสประเทศสำหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
Country Code for International Telephone Service
NORTH AMERICA
EUROPE
AFRICA
ประเทศปลายทาง
รหัสประเทศ
ประเทศปลายทาง
รหัสประเทศ
ประเทศปลายทาง
รหัสประเทศ
 ALASKA
1+907
 ALBANIA
355
 ALGERIA
213
 CANADA
1
 ANDORRA
376
 ANGOLA
244
 HAWAII
1+808
 ARMENIA
374
 ASCENSION
247
 U.S.A.
1
 AUSTRIA
43
 BENIN
229
 AZERBAIJAN
994
 BOTSWANA
267
ASIA
 BELARUS
375
 BURKINA-FASO
226
ระเทศปลายทาง
รหัสประเทศ
 BELGIUM
32
 BURUNDI
257
AFGHANISTAN
93
       
 BANGLADESH
880
 BOSNIA-HERZEGOVINA
387
 CAMEROON
237
 BHUTAN
975
 BULGARIA
359
 CAPE VERDE
238
 BRUNEI DARUSSALAM
673
 CROATIA
385
 CENTRAL AFRICA REP.
236
 CAMBODIA
855
 CZECH REP.
420
 CHAD
235
 CHINA
86
 DENMARK
45
 COMOROS
269
 LAOS
856
 ESTONIA
372
 CONGO
242
 MALAYSIA
60
 FAROE IS.
298
 DJIBOUTI
253
 HONG KONG
852
 FINLAND
358
 EGYPT
20
 INDIA
91
 FRANCE
33
 EQUATORIAL GUINEA
240
 INDONESIA
62
 GEORGIA
995
 ERITREA
291
 JAPAN
81
 GERMANY
49
 ETHIOPIA
251
 KOREA, SOUTH
82
 GIBRALTAR
350
 GABON
241
 MACAO
853
 GREECE
30
 GAMBIA
220
 MALDIVES
960
 GREENLAND
299
 GHANA
233
 MONGOLIA
976
 HUNGARY
36
 GUINEA
224
 MYANMAR
95
 ICELAND
354
 IVORY COAST
225
 NEPAL
977
 IRELAND
353
 KENYA
254
 PAKISTAN
92
 ITALY
39
 LESOTHO
266
 PHILIPPINES
63
 KAZAKHSTAN
7
 LIBERIA
231
 SINGAPORE
65
 KYRGYZSTAN
996
 LIBYA
218
 SRI LANKA
94
 LATVIA
371
 MADAGASCAR
261
THAILAND
66
       
 TAIWAN
886
 LIECHTENSTEIN
423
 MALAWI
265
 VIETNAM
84
 LITHUANIA
370
 MALI
223
 LUXEMBOURG
352
 MAURITANIA
222
Middle East
 MACEDONIA
389
 MAURITIUS
230
ประเทศปลายทาง
รหัสประเทศ
 MALTA
356
 MAYOTTE
269
 BAHRAIN
973
 MOLDOVA
373
 MOROCCO
212
 CYPRUS
357
 MONOCO
377
 MOZAMBIQUE
258
 IRAN
98
 NETHERLANDS
31
 NAMIBIA
264
 IRAQ
964
 NORWAY
47
 NIGER
227
 ISRAEL
972
 POLAND
48
 NIGERIA
234
 JORDAN
962
 PORTUGAL
351
 REUNION
262
 KUWAIT
965
 ROMANIA
40
 RWANDA
250
 LEBANON
961
 RUSSIA
7
 SENEGAL
221
 OMAN
968
 SAN MARINO
378
 SEYCHELLES
248
 PALESTINE
970
 SLOVAKIA
421
 SIERRA LEONE
232
 QATAR
974
 SLOVENIA
386
 SOMALIA
252
 SAUDI ARABIA
966
 SPAIN
34
 SOUTH AFRICA
27
 SYRIA
963
 SWEDEN
46
 ST.HELENA
290
 U.A.E.
971
 SWITZERLAND
41
 SUDAN
249
 YEMEN
967
 TAJIKISTAN
992
 SWAZILAND
268
 TURKEY
90
 TANZANIA
255
Australia, New Zealand
 TURKMENISTAN
993
 TOGO
228
ประเทศปลายทาง
รหัสประเทศ
 UKRAINE
380
 TUNISIA
216
 AUSTRALIA
61
 UNITED KINGDOM
44
 UGANDA
256
 NEW ZEALAND
64
 UZBEKISTAN
998
 ZAMBIA
260
 SERBIA&MONTENEGRO
381
 ZIMBABWE
263
PACIFIC OCEAN
SOUTH & CENTRAL AMERICA
SOUTH & CENTRAL AMERICA
ประเทศปลายทาง
รหัสประเทศ
ประเทศปลายทาง
รหัสประเทศ
ประเทศปลายทาง
รหัสประเทศ
 AMERICAN SAMOA
684
 ANGUILLA
1+264
 GUADELOUPE
590
 FIJI
679
 ANTIGUA & BARBUDA
1+268
 GUATEMALA
502
 FRENCH POLYNESIA
689
 ARGENTINA
54
 GUYANA
592
 GUAM
1+671
 ARUBA
297
 HAITI
509
 MICRONESIA
691
 BAHAMAS
1+242
 HONDURAS
504
 NAURU
674
 BARBADOS
1+246
 JAMAICA
1+876
 NEW CALEDONIA
687
 BELIZE
501
 MARTINIQUE
596
 PAPUA NEW GUINEA
675
 BERMUDA
1+441
 MEXICO
52
 SAIPAN
1+670
 BOLIVIA
591
 MONTSERRAT
1+664
 TOKELAU
690
 BRAZIL
55
 NETHERLANDS ANTILLES
599
 TONGA
676
 BRITISH VIRGIN ISLANDS
1+284
 NICARAGUA
505
 VANUATU
678
 CAYMAN IS
1+345
 PANAMA
507
 WESTERN SAMOA
685
 CHILE
56
 PARAGUAY
595
 COLOMBIA
57
 PERU
51
 COSTA RICA
506
 PUERTO RICO
1+787/1+939
 CUBA
53
 ST.LUCIA
1+758
 DOMINICA
1+767
 ST.PIERRE AND MIQUELON
508
 DOMINICAN REP.
1+809
 ST.VINCENT
1+784
 ECUADOR
593
 SURINAME
597
 EL SALVADOR
503
 TRINIDAD AND TOBAGO
1+868
 FALKLAND IS.
500
 TURK AND CAICOS IS.
1+649
 FRENCH GUIANA
594
 URUGUAY
598
 GRENADA
1+473
 US.VIRGIN IS.
1+340
 
 VENEZUELA
58
 
 
จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
ทัวร์โปรโมชั่น
  โปรแกรมทัวร์   แพคเกจทัวร์ 
     
        
        
 
    ทัวร์แอฟริกา
  
    ทัวร์เซ้าท์แอฟริกา
  

  
    ทัวร์มาดากัสการ์
       
 
ใบอนุญาติประกอบกิจการท่องเที่ยว
ใบอนุญาติประกอบกิจการท่องเที่ยว
เบอร์โทรที่ติดต่อวาไรตี้ฮอลิเดย์
ฝากข้อความ ฝากข้อความ
  เครื่องมือนักท่องเที่ยว
   
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า
สถานทูตต่างประเทศในไทย
หน่วยงานออกหนังสือเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูมิ
เบอร์โทรศัพท์สำคัญ
ตรวจสอบไปรษณีย์และEMS
ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทาง
รหัสประจำประเทศต่างๆของโลก
ฤดูกาลท่องเที่ยวต่างประเทศ
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ
อักษรย่อชื่อของแต่ละประเทศ
แผนที่โลก
แหล่งเสริมความรู้
   
แหล่งเสริมความรู้หน้าหลัก
   
เจาะทัวร์ดังก่อนเดินทาง
รวมภาพประทับใจ
ภาพประทับใจ